Hakkımda

Emb. Dr. Engin Enginsu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde temel tıp eğitimini tamamladı. 1988 yılında Hollanda Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik ve Kadın Hastalıkları ve Doğum üniteleri bölümü tarafından ortak yürütülen Üreme Tıbbı bölümünde doktorasını tamamladı. Bu süreç içerisinde Androloji konusunda birçok uluslararası yayın ve kitap bölümleri yazdı. Belçika Leuven Katolik Üniversitesi Tüp Bebek ünitesinde 1 sene lazer ışınlarının gamet ve embriyolar üzerinde kullanımı konusunda çalışıp uluslararası yayınlar yaptı. 1995 senesinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Ünitesi’nde başladığı Laboratuvar sorumluluğu görevini daha sonra sırası ile 1996 da V.K.V. Amerikan Hastanesi, 1997 İnternational Hospital, 1998-2003 Metropolitan Hastanesi’nde devam ettirdi. Bu süreç içerisinde Kadıköy Şifa hastanesi ve Kalamış Tıp Merkezinde açılan tüp bebek laboratuvarlarının kurulum ve sorumluluğu görevini üstlendi. 2004 senesinde Okmeydanı Memorial Hastanesi Tüp Bebek Ünitesinde laboratuvar sorumlusu olarak çalıştı. 2004 senesinde Spermed Androloji laboratuvarını kurdu ve 2008 senesine kadar bu laboratuvarın direktörlüğünü üstlendi. 2005-2018 yılları arasında Kadıköy Şifa Hastanesi Tüp Bebek ünitesinin direktörlüğünü yaptı. 2018 – 2019 yılları arasında LIV Ulus hastanesinde laboratuvar direktörlüğü yaptı. 2008 yılında kurulan Klinik Embriyoloji Derneği nin kurucu üyesi olup halen derneğin yönetim kurulunda görev yapmaktadır. Dr. Engin Enginsu’nun ulusal ve uluslararası makale ve kitap bölümleri bulunmakta olup bu konuda düzenlenen kongrelerde çok sayıda eğitmen olarak bulunmuştur. Dr. Birgül Sarıkamış ile birlikte FEMİNA kadın sağlığı’nda tüp bebek hastalarına hizmet etmeyi sürdürmektedir.

YAYINLAR / SUNUMLAR

 Enginsu ME, Dumoulin JCM, Pieters MHEC, Bras M, Evers JLH, Geraedts JPM: Evaluation of human sperm morphology with Diff-Quik staining: correlation of morphology with fertilization rate in vitro. Reinier de Graff Symposium, Maastricht; 1990

Dumoulin JCM, Bras M, Land JL, Pieters MHEC, Enginsu ME, Evers JLH: A high number of inseminating sperm in human in vitro fertilization on the subsequent embryonic development in vitro. 7th ESHRE congress, Paris: 1991, Human reprod 1991; Vol. 6 (Suppl).

Bras M, Dumoulin JCM, Land JL, Pieters MHEC, Enginsu ME, Evers JLH: Effect of the number of  inseminating sperm in human  in vitro fertilization on the subsequent embryonic development in vitro. 7th ESHRE congress for para-medicals, Paris: 1991, Human reprod 1991; Vol. 6 (Suppl).

Geraedts JPM, Pieters MHEC, Dumoulin JCM, Menheere PPCA, Land JL, Enginsu ME, Evers JLH: Meiotic immaturity in two sisters. European Society of Human Genetics 24th Annual Meeting, Copenhagen: 1992.

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Pieters MHEC, Bras M, Ignoul RCM, Land JL, Evers JLH, Geraedts JPM: The role of male factor in fertility prediction in vitro. International Symposium on Preimplantation Genetics and Assisted Fertilization, Brussels, 1992.

Pieters MHEC, Dumoulin JCM, Menheere PPCA, Land JL, Enginsu ME, Evers JLH, Geraedts JPM: Non-germinal vesicle breakdown (NGVB) as a familial cause of infertility 8th ESHRE Congress , Den Haag: 1992, Human Reproduction Vol 7.(Suppl).

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Pieters MHEC, Bras M, Land JL, Evers JLH, Geraedts JPM: Strict criteria sperm morphology predicts fertilization in vitro. 10th ESHRE Congress , Brussels: 1994, Human Reproduction Vol 9.(Suppl).

Bergers-Janssen JM, Niekamp AM, Dumoulın JCM, Enginsu ME, Land JA, Evers JLH: The effect of increasing intervals between ejaculation and analysis on morphology and motility of spermatozoa. 10th ESHRE Congress , Brussels: 1994, Human Reproduction Vol 9.(Suppl).

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Evers JLH, Geraedts JPM: Morphology evaluation using strict criteria (MEUSC) and IVF failure: 10th ESHRE Congress, Brussels 1994, Human Reproduction Vol  9 (Suppl).

Enginsu ME, Menheere PPCA, Dumoulin JCM, Evers JLH, Geraedts JPM: Pentoxifylline and sperm intracellular cAMP concentration. 10th ESHRE Congress, Brussels 1994, Human Reproduction Vol 9 (Suppl).

Den Ouden M, Van Es J, Dumoulin JCM, Enginsu ME, Land JA, Evers JLH: Bicycling affects sperm quality. 10th ESHRE Congress, Brussels 1994, Human Reproduction Vol 9 (Suppl).

Enginsu ME, Schütze K, Gordts S, Donnez J (1995): Micromanipulation of mouse gametes with the combined use of ultraviolet and infrared laser beam. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Therapy in Andrology Abstract Book, pp A-10.

Enginsu ME, Schütze K, Gordts S, Donnez J (1995): Laser zona dissection with non-contact laser system: a mouse model. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Therapy in Andrology Abstract Book, pp P-65.

Gürgan T, Urman B, Enginsu ME, Yaralı H, Aksu T, Günalp S (1995): IVF results in couples with unexplained infertility failing to conceive following superovulation and IUI. 2nd International Congress on Andrology in Turkey, 3rd International Therapy in Andrology Abstract Book, pp L-10.

Bergers-Janssen JM, Dumoulin JCM, Enginsu ME, Land JA, Geraedts JPM, Evers JHL (1996): Predicting IVF results on the basis of semen analyses obtained before oocyte retrival12 th ESHRE Congress, Maastricht, Human Reproduction Vol 11 (Suppl), pp 86.

Çamlıbel T, Kolankaya AK, Sarıkamış B, Karacan M, Enginsu ME, Çıray N (1998). Coasting: A safe way to prevent hyperstimulation in IVF and ICSI cycles. 16th World Congress on Fertility and Sterility and 54th Annual Meeting of the American Society for Reproductive Medicine, Abstract book, pp 444.

Kolankaya A, Sarıkamış B, Enginsu ME, Çamlıbel T (1999): Influence of cervical manipulation during embryo transfer on the pregnancy rates of ICSI cycles. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Abstract book pp 85.

Çamlıbel T, Sarıkamış B, Enginsu ME, Kolankaya A, Kurt E, Hünerli Ç (1999): Changing catheters during embryo transfer does not effect ART pregnancies. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, Abstract book pp 85.

Kolankaya A, Enginsu ME, Çamlıbel TF, Sarıkamış B , Kurt E, Yıldız K, Hünerli Ç (2001): Ultrasound guided embryo transfer improves pregnancy rates. 17 th ESHRE Congress, Lausane, Human Reproduction Vol 16 (Suppl).

Enginsu ME, Kolankaya A, Çamlıbel TF, Sarıkamış B, Kurt E, Yıldız K , Hünerli Ç (2001): Success of IVM / ICSI program in PCOS patients: First IVM / ICSI baby from Turkey. 17 th ESHRE Congress, Lausane, Human Reproduction Vol 16 (Suppl).

ULUSLARARASI YAYINLAR

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Pieters MHEC, Bras M, Evers JLH: Geraedts JPM: Evaluation of human sperm morphology using strict criteria after Diff-Quik staining: correlation of morphology with fertilisation  in vitro. Human Reproduction 1991, (6): 854-8.

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Pieters MHEC, Bergers M, Evers JLH: Geraedts JPM: Comparison between the hypoosmotic swelling test and morphology evaluation using strict criteria in predicting fertilisation in vitro. Journal of Assisted Reproduction and Genetics 1992 (9): 259-264.

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Land JA, Evers JLH, Geraedts JPM: Male factor as determinant of in vitro fertilisation outcome. Human Reproduction, 1992, 7(8): 1136-1140.

Dumoulin JCM, Bras M, Land JL, Pieters MHEC, Enginsu ME, Geraedts JPM, Evers JL: Effect of the number of inseminating sperm in human in vitro fertilization on the subsequent embryonic development in vitro. Human Reproduction 1992 7(7): 1010-1013.

Enginsu ME, Dumoulin JCM, Pieters MHEC, Evers JLH, Geraedts JPM:

Predictive value of morphologically normal sperm concentration in the medium for in vitro fertilization. International Journal of Andrology 1993, 16(2): 113-120.

Dumoulin JCM, Bergers-Janssen, Bras M, Pieters MHEC, Enginsu ME, Geraedts JPM, Evers JLH:  The protective effects of polymers on the cryopreservation of human and mouse zonae pellucidae and embryos.  Fertil Steril 62(4): 793-8.

Enginsu ME, Evers JLH: Efficiency and predictive value of different methods of morphologic evaluation. In: Human Spermatozoa in Assisted Reproduction Acosta A, Kruger TF (Editörler). Chapter 10, pp177.

Aksoy S, Nuhoğlu A, Enginsu E, Sertaç A, Urman B: Ovarian rezerv testlerinin gonadotropinlere olan yanıtının öngörülmesindeki yeri. Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi. Türkiye İnfertilite Vakfı Yayınları  No 2, 1996.

Urman B, Aksoy S, Nuhoğlu A, Sertaç A, Enginsu E: ICSI’de biyolojik, genetik ve etik sorunlar: Obstetrik ve Jinekoloji Dergisi. Türkiye İnfertilite Vakfı Yayınları  No 2, 1996.

Enginsu ME, Günalp S, Orhon: Sperm Morfoloji Atlası. Orhon E (Editör). Türkiye İnfertilite Vakfı Yayınları No:4

Duran EH, Gürgan T, Günalp S, Enginsu ME, Yaralı H, Ayhan A: A logistic regression model including DNA status and morphology of spermatozoa for prediction of fertilization in vitro. Hum Reprod, 13(5):1235-9 1998.

Engin Enginsu In Vitro Maturasyon (2009). A’dan Z’ye Yardımcı Üreme Teknikleri Ed. Nedim Çiçek Leyla Mollamahmutoğlu 327-341

Engin Enginsu Semen Analizi ve Sperm Morfolojisi (2010). Klinik Embriyoloji Uygulamaları Atlası. Büyük Harf Tıp Yayınları Ed. Lale Delilbaşı. 2.Bölüm 37-70

Engin Enginsu, Nuh Kerem Pilavcı Spermatogenezis:İnvitro Fertilizasyon (IVF) Laboratuvar Yöntemleri: Güneş Tıp Kitabevi, Sayfa 61-65

 Engin Enginsu Erkek İnfertilitesinde Tanıya Yönelik Testler ve Sperm Hazırlama Protokolleri: İnvitro Fertilizasyon (IVF) Laboratuvar Yöntemleri: Güneş Tıp Kitabevi, Sayfa 66-71(2008)

 Engin Enginsu : In Vitro Fertilizasyon Editör Prof. Dr. Tülay İrez, Sperm ve YÜT (2014) Sayfa 139