Kadın Kısırlığı ve Nedenleri

-Ovulatuvar bozukluklar (amenore, anovulasyon, oosit yaşlanması, PCOS, over kistleri)
-Uterine bozukluklar (Myom ve polipler, luteal faz defektleri)
-Endometriosis
-Pelvic yapışıklıklar (İnflamatuvar rahatsızlıklar-klamidya/gonore, geçirilmiş cerrahi operasyonlar)
-Tubal blokaj (Hidrosalpenks)
-Servikal bozukluklar (Doğuştan gelen ya da cerrahi işlemler sonrası)
-Endokrin bozukluklar (Hiperprolaktinemi, hipogonadizm)
-Genetik (Sayısal ya da yapısal kromozom bozuklukları, kalıtsal hastalıklar)
-Viral hastalıklar (Hepatit, HIV)
-İmmün rahatsızlıklar (Antifosfolipid sendromu, otoimmün hastalıklar, çölyak)
-Çevresel ve yaşam stili faktörleri (Sigara ve alkol kullanımı, obezite, stres, kimyasal madde ya da radyolojik ışınım maruziyeti)
-Kanser