Kadının Değerlendirilmesi

İnfertilite problemi nedeniyle başvuran çiftler konunun uzmanı bir hekim tarafından kadının değerlendirilmelidir. Özellikle kadınlar için zorlu geçen bu süreçte gereksiz fiziksel, psikolojik ve maddi yük ortaya çıkmaması için ilk muayenenin incelikle yapılması ve sadece hastanın durumuna uygun planlanma ile hastanın güven duyabileceği bir hekim ve merkez seçmesi son derece önemlidir.

İlk muayene sürecinde sorgulanacak parametrelere açık ve doğru bilgi vermeniz tedavinizin doğru planlanması için önemlidir.

 • İnfertilite süresi (korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilemeyen süre)

 • Adet düzeni

 • Üreme sağlığını etkileyebilecek geçirilmiş rahatsızlıklar (enfeksiyonlar, viral hastalıklar)

 • Sistemik hastalıklar (karaciğer, böbrek rahatsızlıkları, şeker hastalığı, tiroid bozuklukları) varsa kullanılan ilaçlar

 • Varsa geçirilmiş tanısal ya da operatif işlemlere ait bilgiler (histeroskopi, laporoskopi, tubal ligasyon-tüplerin bağlanması)

 • Ailede kısırlık, kalıtsal genetik hastalık öyküsü

 • Varsa önceki gebelik ve/veya düşük öyküsü

 • Varsa önceki denemelere ait bilgiler (uygulanan tedaviler, tüp bebek tedavisi uygulandı ise; döllenme oranı, embriyo gelişimi ve kalitesi)

 • Yaşam stili (sigara, alkol kullanımı, yeme düzeni, çalışma koşulları)

Görüşme sonrasında yapılan işlemler tedavinin planlanması için önemlidir

 • Genel muayene
 • Vajinal ultrason ile özellikle antral folikül sayımı ve rahim içinin değerlendirilmesi 
 • Laboratuvar testleri – Anti Müllerian Hormon (AMH), Prolaktin (PRL), Tiroid Hormonları (TSH,ST3,ST4), Tam Kan Sayımı
  • Tüp Bebek uygulamalarında gebelik başarısını olumsuz etkileyecek ve gebelik halinde bebeğe geçebilecek viral enfeksiyonların ön tanısı için T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından şart koşulan Serolojik testler: HbsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV I+II, Rubella IgG, Rubella IgM, Toxo IgG, Toxo IgM yapılması gereklidir
 • Histerosalpingografi (HSG – Rahim Filmi)

  • Rahim içerisine ultrasonda görüntülenebilen kontrast bir sıvı verilerek çekilen röntgen filmi ile rahim yapısının ve  tüplerin açıklığının kontrol edilmesidir.

 • Gerekli durumlarda tanısal endoskopik uygulamalar Histeroskopi (H/S) veya Laparoskopi (L/S)