Androloji Laboratuvarı

Tüp Bebek tedavisi için başvuran çiftlerde, erkek üreme hücresi olan sperme dair inceleme, değerlendirme ve tedavi amaçlı hazırlık işlemleri Androloji laboratuvarı tarafından yürütülmektedir Rutin Androloji laboratuvarı işlemleri için öncelikle erkekten mastürbasyon yoluyla semen(ejakulat) örneği alınması gerekmektedir. Hastanın bu şekilde ejakülat vermesinin mümkün olmadığı durumlarda; İçerisinde sperm öldürücü kimyasallar içermeyen özel prezervatifler kullanılarak cinsel ilişki yoluyla, Elektroejakulasyon olarak adlandırılan, erkek cinsel organının uygun dozda…

Embriyo biyopsisi

Embriyo biyopsisi (Preimplantasyon genetik tanı-tarama): Tüp bebek tedavilerinde embriyo biyopsisi, preimplantasyon (embriyonun transferi ve rahime tutunması öncesi) dönemde, genetik olarak normal, sağlıklı embriyoların seçimi amacıyla uygulanan bir tekniktir. Endikasyonlarına göre iki tür genetik test yaklaşımı uygulanmaktadır. Preimplantasyon genetik tarama (PGS-Preimplantation Genetic Screening), kadın ve erkekte ya da ailelerinde bilinen bir genetik hastalık bulunmayan çiftlerin embriyolarında bulunan olası de-novo(sperm ya da…

Embriyo Kültürü

Embriyo kültürü basitçe rahim içi ortam şartlarının (in vivo) laboratuvarda (in vitro) oluşturulması ve bu suni ortamda embriyoların geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu ortam şartları; Vücut sıcaklığı olan 37⁰C ve kandaki seviye olan %5-6 karbondioksit oranını kontrollü olarak sağlayan inkübatörler Embriyoların besin ve hücresel yapıtaşı ihtiyaçlarını karşılayacak kültür solüsyonları Kültür sürecinde kontaminasyon riskini en aza indirecek steril çalışma alanları Partiküller ve…

Embriyo Transferi

Embriyo transferi işleminde en önemli aşama, mevcut embriyolar arasında en yüksek gebelik oluşturma potansiyeline sahip embriyo/embriyoların, transfer gününün ve hekim ile işbirliği içerisinde, herbir hastaya özel olarak, transfer edilecek embriyo sayısının doğru belirlenmesidir. Ülkemizde transfer edilecek embriyo sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ÜYTE Yönetmeliği ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, kadın yaşı 35’in altında olan vakalarda 3.denemeye kadar 1 embriyo, 3.deneme ve sonrasında en fazla…

Döllenme(Fertilizasyon)

Embriyoloji laboratuvarlarında, yumurtanın sperm ile döllenmesini sağlamak amacıyla IVF ve ICSI olarak adlandırılan iki farklı yöntem kullanılır; IVF (In vitro Fertilization): Tüp bebek tedavilerinde döllenmeyi sağlamak amacıyla kullanılan ilk yöntem olup, ilk olarak 1978 senesinde fizyolog Robert Edwards tarafından İngiltere’de başarıyla uygulanmıştır. Bu yöntemde, androloji laboratuvarı tarafından hazırlanan spermler embriyoloji laboratuvarında kümülüsleri temizlenmemiş yumurtalar ile aynı kültür ortamında biraraya getirilerek spermin…

Denudasyon (Yumurta hazırlığı)

OPU işleminde toplanan yumurtalar COC (Cumulus oocyte complex) olarak tanımlanan, yumurtanın gelişim aşamasında ve fertilizasyona kadarki süreçte gelişimini ve canlılığını destekleyen binlerce kümülüs hücresi ile çevrilidir. Eğer mikroenjeksiyon (ICSI) planlanıyor ise, olgun yumurtaların ve yumurta kalitelerinin tanımlanabilmesi için kümülüs hücreleri denudasyon olarak tanımlanan bir işlem ile yumurtadan ayrılır. Yapılan mikroskobik değerlendirmede olgun ve olgun olmayan yumurtalar tespit edilerek, mikroenjeksiyon işlemine…

Embriyo Dondurma

Hücrelerin canlılığının geçici süre ile durdurulması ve daha sonra tekrar canlılığının kazandırılmasına dondurma (kriyoprezervasyon) ve çözme (thaw) işlemleri denmektedir. Tüp bebek laboratuvarında hem erkek hem de kadın gonad hücrelerinin ve işlem sonrası elde edilen embriyoların dondurulma işlemleri yapılmaktadır. Dondurma ve çözme işlemleri yasal düzenlemeler ile kontrol altına alınmıştır. Tüm dondurulan materyallerin saklama süresi 5 yıl olup bunun uzatılması dilekçe verilerek İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirilerek mümkün…

Yumurta Toplama (OPU)

Yumurta toplama işleminde, hafif anestezi altındaki hastadan, vajinal yoldan aspire edilen (foliküle iğne ile girilip çekilen) folikül sıvılarının içerisindeki oositlerin (yumurta hücreleri) steril çalışma kabini içerisindeki mikroskop altında toplanmasıdır.  Laboratuvara gelen oositler, vücut ısısında kalacak şeklide toplanır ve kültür sıvılarının içerisine alınarak etrafındaki hücrelerin ayrılmasını sağlayacak denüdasyon işlemine kadar 3 saat bekletilir. Yumurta toplanan ve o güne kadar ultrason ile büyümeleri gözlenen foliküllerin…