Kısırlık Nedir?

Çocuk sahibi olma isteği olup, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen (haftada 2 kez), kadın yaşı 35’in altında olan çiftlerde 1 sene, 35’in üzerinde olan çiftlerde ise 6 ay içerisinde gebelik elde edilememesi İnfertilite (Kısırlık) olarak tanımlanmaktadır.

Gebeliğe engel teşkil eden aşağıda sıralanan rahatsızlıkların mevcudiyeti halinde ise zaman kaybetmeden infertilite tedavisine başlanması gerekmektedir;
-Sistemik hastalıklar,
-Üreme organlarına ait anatomik ve fonksiyon bozuklukları,
-Çiftlerde ya da aile de mevcut olan genetik ve kalıtsal hastalıklar,
-Cinsel işlev bozuklukları
-Gebeliğe engel olabilecek geçirilmiş cerrahi operasyonlar
-Viral hastalıklar(Hepatit, HIV)
-Kanser

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 190 ülkeden üreme çağındaki (kadın yaşı 15-49)185 milyon evli çiftin dahil edildiği çalışmasına göre, çiftlerin yaklaşık %25’inin infertilite problemiyle karşılaştığı tahmin edilmektedir. Bu oran infertilite probleminin dünya çapındaki önemini göstermek açısından çok manidardır. Yine aynı örgütün infertilite problemi olan 8500 çift ile yapılan bir başka çalışmasına göre infertilite %37 oranında kadına, %8 oranında erkeğe, %35 oranında her iki partnere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %5’inde infertilite sebebi açıklanamazken, %15’i çalışma sürecinde gebe kalmıştır. Buna göre sebebi açıklanamayan infertilite oranı %20 olmaktadır