Erkeğin Değerlendirilmesi

İnfertilite problemi nedeniyle başvuran çiftlerde erkeğin değerlendirilmesi, rutin semen analizi ile başlayan ve bazı durumlarda ileri seviye tetkiklerin ve tanısal operatif işlemlerin uygulanmasını gerektirebilen bir süreçtir ve bu nedenle bünyesinde bu alanda uzman bir Ürolog bulunan bir merkezin seçimi son derece önemlidir. İlk muayene sürecinde aşağıda belirtilen parametreler sorgulanacak ve tedavinin düzgün planlanabilmesi bakımından açık, dürüst ve doğru bilgi vermeniz istenecektir; İnfertilite…

Kadının Değerlendirilmesi

İnfertilite problemi nedeniyle başvuran çiftler konunun uzmanı bir hekim tarafından kadının değerlendirilmelidir. Özellikle kadınlar için zorlu geçen bu süreçte gereksiz fiziksel, psikolojik ve maddi yük ortaya çıkmaması için ilk muayenenin incelikle yapılması ve sadece hastanın durumuna uygun planlanma ile hastanın güven duyabileceği bir hekim ve merkez seçmesi son derece önemlidir. İlk muayene sürecinde sorgulanacak parametrelere açık ve doğru bilgi vermeniz tedavinizin doğru…

Kadın Kısırlığı ve Nedenleri

-Ovulatuvar bozukluklar (amenore, anovulasyon, oosit yaşlanması, PCOS, over kistleri) -Uterine bozukluklar (Myom ve polipler, luteal faz defektleri) -Endometriosis -Pelvic yapışıklıklar (İnflamatuvar rahatsızlıklar-klamidya/gonore, geçirilmiş cerrahi operasyonlar) -Tubal blokaj (Hidrosalpenks) -Servikal bozukluklar (Doğuştan gelen ya da cerrahi işlemler sonrası) -Endokrin bozukluklar (Hiperprolaktinemi, hipogonadizm) -Genetik (Sayısal ya da yapısal kromozom bozuklukları, kalıtsal hastalıklar) -Viral hastalıklar (Hepatit, HIV) -İmmün rahatsızlıklar (Antifosfolipid sendromu, otoimmün hastalıklar,…

Erkek Kısırlığı ve Nedenleri

-Anatomik bozukluklar (İnmemiş testis-kriptorşidizm, tek testis, CBAVS, omurga hasarları)-Ergenlik dönemi öncesi geçirilmiş yüksek ateşli hastalıklar (Kabakulak)-Sperm üretim bozuklukları (Oligospermi, azospermi)-Sperm morfolojik bozuklukları (Teratozoospermi-globozoospermi/makrosefal-pinhead sperm vs.)-Sperm hareketlilik bozuklukları (Astenospermi, Kartagenar sendromu, immotil-cilia sendromu, fibröz kılıf displazileri)-İnflamatuvar rahatsızlıklar (Viral orşit, epididimit, tüberküloz, gonore, klamidya)– Çevresel ve yaşam stili faktörleri (Sigara ve alkol kullanımı, stres, kimyasal madde ya da radyolojik ışınım maruziyeti)-Testiküler rahatsızlıklar(varikosel,…

Kısırlık Nedir?

Çocuk sahibi olma isteği olup, herhangi bir korunma yöntemi kullanmaksızın ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen (haftada 2 kez), kadın yaşı 35’in altında olan çiftlerde 1 sene, 35’in üzerinde olan çiftlerde ise 6 ay içerisinde gebelik elde edilememesi İnfertilite (Kısırlık) olarak tanımlanmaktadır. Gebeliğe engel teşkil eden aşağıda sıralanan rahatsızlıkların mevcudiyeti halinde ise zaman kaybetmeden infertilite tedavisine başlanması gerekmektedir; -Sistemik hastalıklar, -Üreme…