Embriyo Transferi

Embriyo transferi işleminde en önemli aşama, mevcut embriyolar arasında en yüksek gebelik oluşturma potansiyeline sahip embriyo/embriyoların, transfer gününün ve hekim ile işbirliği içerisinde, herbir hastaya özel olarak, transfer edilecek embriyo sayısının doğru belirlenmesidir. Ülkemizde transfer edilecek embriyo sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ÜYTE Yönetmeliği ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, kadın yaşı 35’in altında olan vakalarda 3.denemeye kadar 1 embriyo, 3.deneme ve sonrasında en fazla 2 embriyo transferi, kadın yaşı 35 ve üzeri olan vakalarda ise en fazla 2 embriyo transferi uygulanabilmektedir. Tekiz gebeliğe kıyasla, elde edilmiş bir gebeliğin kaybı (düşük), gebelik sürecinde oluşabilecek birçok komplikasyon ve erken doğum ihtimali bakımından çok daha riskli olan çoğul gebeliklerden kaçınmak her merkezin tıbbi ve etik sorumluluğudur.

Transfer edilecek embriyoların doğru seçilebilmesi için embriyoloji laboratuvarında, kullanılan sperm ve yumurtadan başlayarak, transfer gününe kadar tüm inceleme ve değerlendirmelerin günlük olarak eksiksiz şekilde yapılması ve kaydedilmesi çok önemlidir. Böylece, sadece transfer günü embriyo kalitesi gibi tek bir parametreye bağlı olarak değil, embriyoları oluşturan sperm ve yumurtaların kalitesi ile birlikte, embriyoların günlük gelişim hızları, bölünme şekilleri ve kaliteleri  değerlendirilerek en doğru embriyoların seçimi sağlanabilir.

Değerlendirmede göz önüne alınması gereken parametreler

  • sperm ve yumurta kalitesi
  • mevcut embriyo sayısı ve kalitesi
  • kadın yaşı
  • kadınla ilgili klinik değerlendirme
  • varsa önceki deneme öyküsü
  • varsa önceki gebelik/düşük öyküsü
  • varsa ailede çoğul gebelik öyküsü
  • Preimplantasyon Genetik Tarama uygulanmış olup olmadığı
  • Çiftlerin beklentisi

Transfer günü ile ile ilgili kararda dikkate alınması gereken, embriyonik gelişim ile ilgili, önemli bir parametre daha vardır. Sperm DNA’sının embriyo gelişiminin yönetimine katılması (embriyonik genom oluşumu), gelişimin 3.günü (8 hücre aşamasına geçiş) gerçekleşir. Dolayısıyla, sperm DNA yapısındaki hasarlardan kaynaklanabilecek olası bir olumsuzluk ancak bu aşamadan başlayarak ortaya çıkmaktadır. Ortalama olarak zigotların %30-35, 3.gün gelişen embriyoların ise %55-60 kadarı 5.gün blastokist aşamasına ulaşabilmektedir. Bu düşüşte yumurta kalitesine ek olarak spermin rolü büyüktür. Bu nedenle, özellikle 3.günde, transfer için planlanan sayıdan daha fazla sayıda kaliteli embriyosu olan vakalarda, doğru embriyo seçimi için 4. ya da 5.günün beklenmesi en doğru tercih olacaktır. Diğer taraftan, 3.günde zaten transferi planlanan sayıda kaliteli embriyosu olan vakalarda ise ileri günlerin beklenmesi gereksizdir. 4. ya da 5.günün beklenmesi, 3.gün az sayıda ve düşük kalitede embriyosu bulunan ve ileri gelişimine devam edeceği şüpheli vakalarda da, sonuç vermeyecek gereksiz bir transferin önüne geçmek adına önemlidir.

Transfer işleminde hasta ve hekim hazır olduğunda, seçilen embriyolar, embriyolog tarafından, bu işlem için özel olarak üretilmiş kateter içerisine yüklenerek, transferi gerçekleştirilecek hekime teslim edilir. Kateter ultrason eşliğinde rahim içerisine yerleştirildikten sonra embriyolar yavaşça içeriye verilir.

Embriyo transferi normal jinekolojik muayeneden farksız olduğundan bu işlem esnasında anestezi uygulanmaz.