Döllenme(Fertilizasyon)

Embriyoloji laboratuvarlarında, yumurtanın sperm ile döllenmesini sağlamak amacıyla IVF ve ICSI olarak adlandırılan iki farklı yöntem kullanılır; IVF (In vitro Fertilization): Tüp bebek tedavilerinde döllenmeyi sağlamak amacıyla kullanılan ilk yöntem olup, ilk olarak 1978 senesinde fizyolog Robert Edwards tarafından İngiltere’de başarıyla uygulanmıştır. Bu yöntemde, androloji laboratuvarı tarafından hazırlanan spermler embriyoloji laboratuvarında kümülüsleri temizlenmemiş yumurtalar ile aynı kültür ortamında biraraya getirilerek spermin…

Kadın Kısırlığı ve Nedenleri

-Ovulatuvar bozukluklar (amenore, anovulasyon, oosit yaşlanması, PCOS, over kistleri) -Uterine bozukluklar (Myom ve polipler, luteal faz defektleri) -Endometriosis -Pelvic yapışıklıklar (İnflamatuvar rahatsızlıklar-klamidya/gonore, geçirilmiş cerrahi operasyonlar) -Tubal blokaj (Hidrosalpenks) -Servikal bozukluklar (Doğuştan gelen ya da cerrahi işlemler sonrası) -Endokrin bozukluklar (Hiperprolaktinemi, hipogonadizm) -Genetik (Sayısal ya da yapısal kromozom bozuklukları, kalıtsal hastalıklar) -Viral hastalıklar (Hepatit, HIV) -İmmün rahatsızlıklar (Antifosfolipid sendromu, otoimmün hastalıklar,…

Erkek Kısırlığı ve Nedenleri

-Anatomik bozukluklar (İnmemiş testis-kriptorşidizm, tek testis, CBAVS, omurga hasarları)-Ergenlik dönemi öncesi geçirilmiş yüksek ateşli hastalıklar (Kabakulak)-Sperm üretim bozuklukları (Oligospermi, azospermi)-Sperm morfolojik bozuklukları (Teratozoospermi-globozoospermi/makrosefal-pinhead sperm vs.)-Sperm hareketlilik bozuklukları (Astenospermi, Kartagenar sendromu, immotil-cilia sendromu, fibröz kılıf displazileri)-İnflamatuvar rahatsızlıklar (Viral orşit, epididimit, tüberküloz, gonore, klamidya)– Çevresel ve yaşam stili faktörleri (Sigara ve alkol kullanımı, stres, kimyasal madde ya da radyolojik ışınım maruziyeti)-Testiküler rahatsızlıklar(varikosel,…

Yumurta Toplama (OPU)

Yumurta toplama işleminde, hafif anestezi altındaki hastadan, vajinal yoldan aspire edilen (foliküle iğne ile girilip çekilen) folikül sıvılarının içerisindeki oositlerin (yumurta hücreleri) steril çalışma kabini içerisindeki mikroskop altında toplanmasıdır.  Laboratuvara gelen oositler, vücut ısısında kalacak şeklide toplanır ve kültür sıvılarının içerisine alınarak etrafındaki hücrelerin ayrılmasını sağlayacak denüdasyon işlemine kadar 3 saat bekletilir. Yumurta toplanan ve o güne kadar ultrason ile büyümeleri gözlenen foliküllerin…