Erkeğin Değerlendirilmesi

İnfertilite problemi nedeniyle başvuran çiftlerde erkeğin değerlendirilmesi, rutin semen analizi ile başlayan ve bazı durumlarda ileri seviye tetkiklerin ve tanısal operatif işlemlerin uygulanmasını gerektirebilen bir süreçtir ve bu nedenle bünyesinde bu alanda uzman bir Ürolog bulunan bir merkezin seçimi son derece önemlidir. İlk muayene sürecinde aşağıda belirtilen parametreler sorgulanacak ve tedavinin düzgün planlanabilmesi bakımından açık, dürüst ve doğru bilgi vermeniz istenecektir; İnfertilite…

Kadının Değerlendirilmesi

İnfertilite problemi nedeniyle başvuran çiftler konunun uzmanı bir hekim tarafından kadının değerlendirilmelidir. Özellikle kadınlar için zorlu geçen bu süreçte gereksiz fiziksel, psikolojik ve maddi yük ortaya çıkmaması için ilk muayenenin incelikle yapılması ve sadece hastanın durumuna uygun planlanma ile hastanın güven duyabileceği bir hekim ve merkez seçmesi son derece önemlidir. İlk muayene sürecinde sorgulanacak parametrelere açık ve doğru bilgi vermeniz tedavinizin doğru…

Tüp Bebek Tedavisindeki Yenilikler

Tüp bebek denemelerinde başarısızlığın nedenleri nelerdir? Tüp bebek tedavisinde ilk canlı doğumun gerçekleşmesinden bu yana 40 yıl geçmiş olmasına ve gelişen teknolojinin de etkisiyle tedaviye dair pek çok yenilikler mevcut olmasına rağmen hala başarı oranları belli bir değerde kalmakta ve maalesef yüzde 100 gebelik garantisi, yani tüm hastalarda tam başarıyı yakalamak mümkün olmamaktadır. Başka bir deyişle bazı çiftlerde ilk, bazılarında ise ikinci-üçüncü hatta…

Androloji Laboratuvarı

Tüp Bebek tedavisi için başvuran çiftlerde, erkek üreme hücresi olan sperme dair inceleme, değerlendirme ve tedavi amaçlı hazırlık işlemleri Androloji laboratuvarı tarafından yürütülmektedir Rutin Androloji laboratuvarı işlemleri için öncelikle erkekten mastürbasyon yoluyla semen(ejakulat) örneği alınması gerekmektedir. Hastanın bu şekilde ejakülat vermesinin mümkün olmadığı durumlarda; İçerisinde sperm öldürücü kimyasallar içermeyen özel prezervatifler kullanılarak cinsel ilişki yoluyla, Elektroejakulasyon olarak adlandırılan, erkek cinsel organının uygun dozda…

Embriyo biyopsisi

Embriyo biyopsisi (Preimplantasyon genetik tanı-tarama): Tüp bebek tedavilerinde embriyo biyopsisi, preimplantasyon (embriyonun transferi ve rahime tutunması öncesi) dönemde, genetik olarak normal, sağlıklı embriyoların seçimi amacıyla uygulanan bir tekniktir. Endikasyonlarına göre iki tür genetik test yaklaşımı uygulanmaktadır. Preimplantasyon genetik tarama (PGS-Preimplantation Genetic Screening), kadın ve erkekte ya da ailelerinde bilinen bir genetik hastalık bulunmayan çiftlerin embriyolarında bulunan olası de-novo(sperm ya da…

Embriyo Kültürü

Embriyo kültürü basitçe rahim içi ortam şartlarının (in vivo) laboratuvarda (in vitro) oluşturulması ve bu suni ortamda embriyoların geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu ortam şartları; Vücut sıcaklığı olan 37⁰C ve kandaki seviye olan %5-6 karbondioksit oranını kontrollü olarak sağlayan inkübatörler Embriyoların besin ve hücresel yapıtaşı ihtiyaçlarını karşılayacak kültür solüsyonları Kültür sürecinde kontaminasyon riskini en aza indirecek steril çalışma alanları Partiküller ve…

Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek tedavisi, düzenli cinsel ilişki sonrasında gebelik şansı olmayan ya da azalmış olan çiftlerde gebelik şansını arttıran tedavi yöntemidir. Yardımcı üreme teknikleri, kısa adı ile, tüp bebek uygulamaları; erkek, kadın ya da çiftlerin her ikisinde de mevcut olan bir nedenden dolayı yumurta ve sperm hücrelerinin bir araya gelemediği, embriyo oluşumunun veya oluşan embriyonun rahime tutunamamasında uygulanır. Tüp Bebek tedavileri,…

Embriyo Transferi

Embriyo transferi işleminde en önemli aşama, mevcut embriyolar arasında en yüksek gebelik oluşturma potansiyeline sahip embriyo/embriyoların, transfer gününün ve hekim ile işbirliği içerisinde, herbir hastaya özel olarak, transfer edilecek embriyo sayısının doğru belirlenmesidir. Ülkemizde transfer edilecek embriyo sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ÜYTE Yönetmeliği ile sınırlandırılmıştır. Buna göre, kadın yaşı 35’in altında olan vakalarda 3.denemeye kadar 1 embriyo, 3.deneme ve sonrasında en fazla…

Döllenme(Fertilizasyon)

Embriyoloji laboratuvarlarında, yumurtanın sperm ile döllenmesini sağlamak amacıyla IVF ve ICSI olarak adlandırılan iki farklı yöntem kullanılır; IVF (In vitro Fertilization): Tüp bebek tedavilerinde döllenmeyi sağlamak amacıyla kullanılan ilk yöntem olup, ilk olarak 1978 senesinde fizyolog Robert Edwards tarafından İngiltere’de başarıyla uygulanmıştır. Bu yöntemde, androloji laboratuvarı tarafından hazırlanan spermler embriyoloji laboratuvarında kümülüsleri temizlenmemiş yumurtalar ile aynı kültür ortamında biraraya getirilerek spermin…

Denudasyon (Yumurta hazırlığı)

OPU işleminde toplanan yumurtalar COC (Cumulus oocyte complex) olarak tanımlanan, yumurtanın gelişim aşamasında ve fertilizasyona kadarki süreçte gelişimini ve canlılığını destekleyen binlerce kümülüs hücresi ile çevrilidir. Eğer mikroenjeksiyon (ICSI) planlanıyor ise, olgun yumurtaların ve yumurta kalitelerinin tanımlanabilmesi için kümülüs hücreleri denudasyon olarak tanımlanan bir işlem ile yumurtadan ayrılır. Yapılan mikroskobik değerlendirmede olgun ve olgun olmayan yumurtalar tespit edilerek, mikroenjeksiyon işlemine…