ROS Testi

Erkek kaynaklı fertilite problemi yaratan nedenler, sıklık sırasıyla, varikosel, idiyopatik-açıklanamayan infertilite, obstrüksiyon, inmemiş testis, immünolojik mekanizmalar, ejakulasyon bozukluğu, testiküler yetmezlik, ilaç-radyasyon etkisi ve endokrin bozukluklardır . Bu nedenlerin pek çoğunun hücre düzeyinde etkisi ROS nedeniyle ortaya çıkmakta ya da ROS artışı ile patolojisini tamamlamaktadır. İnfertil olguların büyük kısmını oluşturan açıklanamayan-idiyopatik infertilitede ise DNA hasarının ölçülebildiği yöntemlerin artışı ile ROS hasarının etkisi anlaşılmaya başlanmıştır .

Erkek spermlerinde görülen DNA bozukluklarına sebep olabilecek Reaktif Oksijen Türleri (ROS) son yıllarda geliştirilmiş özel aletlerle ölçülebilmekte ve yine  teknolojinin yardımı ile DNA kırılma oranları bulunarak  sorunlu spermleri olan erkekler belirlenebilmektedir. Bu erkeklerin sperm örneklerinde normal DNA yapısında olan diğer bir deyişle yumurtaları iyi bir şekilde dölleyebilecek spermlerin bulunabilmesi içinde tüp bebek tedavisinde yeni teknikler geliştirilmiştir.